O Ai Matou

O Ai Matou
O le Matagaluega Kalefonia i Saute Ma Nevada o Ekalesia So'ofa’atasi A Keriso (“O Le Matagaluega”) e fausiaina i ekalesia e sili atu i le 130 i totonu o laufanua o le Itumalo o San Bernadino i le itu i matu ma le itu i sauté, Itumalo o Kern, ma le Itumalo o San Luis Obispo ma aofia ai le Itumalo o Clark i Nevada.

O nei ekalesia e silia ma le 130 o nu’u lotu, ua fausia mai ai ni pulega e 4; Matu, Saute, Sasae, ma Tutotonu. Silasila I Le Lisi O Pulega.

O Tini ma Matafaioi a Pulega e fa’apea ona fa’atulaga:

  • Ia fa’afailele le loto gatasitasi o tagata ia Keriso o ekalesia ta’itasi
  • Ia fa’aolaola le soifua fa’ale-agaga ma le misiona a ekalesia ta’itasi
  • Ma ia faufautua ma fa’afailele faifeau ma a latou galuega i totonu o ekalesia ta’itasi

O ekalesia ta’itasi o lo'o atagia ai tulaga o le olaga o lo'o tatou iai e pei o tagata mai atunu'u ese'ese, aganu’u, fa'apea ma talitonuga ese'ese. O Tapuaiga o sauniga lotu ua fa’atinoina i faiga ese'ese ma gagana ese'ese ma sili atu i le fitu gagana i taeao o Aso Sa!

O ekalesia ta’itasi o le Matagaluega e soifua i le ola feso'ota’i, e o’o lava i le ekalesia aoao, le lalolagi, atoa ma le ola feso'ota’i fa’apaaga ma isi Lotu Kerisiano.

 
Downloads/Links

Leadership Roster
Association Roster

Leadership Access

 

 

 


 
 

 


LinkedIn
UCC in S. California
& Nevada

 

©All rights reserved. Southern California Nevada Conference United Church of Christ