Vaega Mo Galuega Ese'ese
Downloads
Ministry Teams


Ua latou fuafuaina galuega fa'amisionare i le lalolagi o lo'o iloa ai suiga faigata i taimi ua mana'omia ia talafeagai mo ekalesia i nei aso. O le tumau i "faiga masani" ua le toe aoga mo taimi nei. O le taumafai mo suiga fa'asolosolo e faigofie i vaega o polokalama, ua le o toe i ai sona malosi maututu i taimi nei. O le tulaga ua mana'omia, ia toe fa'afou atoa ma toe fa'atulaga tatau, ma toe amataina lelei galuega fa'aolaola i ekalesia.

O Vaega Mo Galeuga Ese'esele i le Matagaluega, ua taumafai e fesoasoani mo suiga ua talafeagai e tatau ona ola ma soifua ai ekalesia ta'itasi o le matagaluega. O le aufaigaluega a le matagaluega, e mafai ona fesoasoani mo ekalesia ua mana'omia polokalame fa'aolaola, ma polokaleme mo le toefuataiga, aua suiga talafeagai ua lelei mo tupulaga talavou, atoa ma e matutua.

E tolu vaega taua o nei fuafuaga: Ekalesia Toefa'aolaola ma Ekalesia Toefuataiga.
O Vaega Mo Galuega Ese'ese latou te fesoasoani atu i ekalesia ina ia su'esu'e lelei tulaga o lo'o manaomia, ma avatu fautuaga e mafai ai ona tali i faafitauli o lo'o feagai ma i latou i taimi nei.

Fausiaina o Fa'apotopotoga e iai Feese'eseaiga
O Vaega Mo Galuega Ese'ese latou te fesoasoani i ekalesia ma fa'apotopotoga ina ia latou talia meaalofa a le Atua ua mafua ai ona tatou soifua i tulaga ese'ese, ina ia malosi ai le mau ma le galuega fa'amisionare a le ekalesia.

Galuega mo Autalavou ma Autalavou Matutua
O Vaega Mo Galuega Ese'ese e galulue fa'amalosi i loto e fesoasoani mo autalaou, ma autalavou matutua ina ia moni ona malamalama lelei ii mea o lo'o tutupu ma feagai ma i latou, ma saunia ni fesoasoani e mafai ona latou iloa le Atua i o latou olaga i aso uma, ma tumau fo'i le fa'amoemoe i le iai fa'atasi o le Atua ma i latou i taimi uma.

Vaega Mo Galuega Ese'ese
O Vaega Mo Galuega Ese'ese e galulue fa'atasi ma ekalesia ta'itasi ma fesoasoani i le fa'atulagaina ma fa'avasegaina o mataupu o lo'o avea ma fa'afitauli ia te i latou. O Vaega Mo Galuega Ese'ese e taumafai e fesoasoani ina mafai e tagata ona tu'uese'ese fa'afitauli ma manatu ese'ese.

O le fa'amoemoe autu i le Vaega Mo Galuega Ese'ese ia fesoasoani ma tautua aoga mo ta'ita'i o ekalesai, ina ia mafai ona latou fa'atinoina faiga o lo'o manaomia e ala i le taunu'u i suiga aoga e ola ai le galuega. O le fa'afouina o le ekalesia e manaomia ai le tomai-tofa manino, aemaise fo'i fesoasoani ese'ese mai ta'ita'i e mafai ona maua ai le malosi fa'afouina ona suiga talafeagai lelei.

O Vaega Mo Galuega Ese'ese i Pulega ta'itasi, e mafai ona fesoasoani i la outou ekalesia ina ia maua ni tali o fa'afitauli ua avea ma fa'alavelave i tulaga o le tupu olaola ma le alualu i luma o le galuega. A o'o mai fa'afitauli ma lu'itau i le soifua galulue o tagata o ekalesia, ona o galuega fa'aolaola ma le toefuataiga o le ola atia'e, fa'apea ma tulaga o tagata ese'ese i le ekalesia, ua iai le Vaega Mo Galuega Ese'ese latou te fesoasoani aua le lumana'i o le ekalesia ma ona tagatatoga. O E tele le avanoa e mafai ona fesoasoani atu i latou mo le ati'ina a'e o le lumana'i lelei o ekalesia ta'itasi.Afai lava ua ia te oe taimi avanoa ma taleni ese'ese e fia fa'aogaina e auala atu ai se fesoasoani mo ekalesia o lo'o manaomia lea tulaga, e mafai ona e avea ma totino o lenei Vaega Mo Galuega Ese'ese a le Pulega, fa'amolemole fa'ailoa mai i le telefoni i le tatou ofisa tutotonu.

 

LinkedIn
UCC in S. California
& Nevada

 

©All rights reserved. Southern California Nevada Conference United Church of Christ